Styrelsen

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande: Claudia Dziechciar

Vice ordförande: Torbjörn Larsson

Kassör: Fredrik Blomgren

Vice kassör: Johan Trägårdh

Sekreterare: Maria Lindh

Projektledare IT: Maria Lindh

Projektledare Inne och Ute: Alexander Nordmark och Robert Isidorsson

Styrelsen nås via: styrelsen@asplyckan.se