Styrelsen

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande: Claudia Dziechciar

Vice ordförande: Johan Lindeberg

Kassör: Johan Trägårdh

Sekreterare: Maria Lindh

Projektledare Inne och Ute: Ida Bergqvist och Fredrik Blomgren

Projektledare IT: Maria Lindh

Projektledare trivsel-grupp: Kim Sylaj