Pedagogik

Asplyckans pedagogiska inriktning baseras på Maria Montessoris tankar om barnet och dess utveckling. Maria Montessori hade en stor tilltro till barns förmåga och intelligens. Hon såg – precis som vi kan se idag – att barn har en en stark vilja att upptäcka, att pröva och att lära sig mer om sig själva och om sin omvärld. Denna inre drivkraft, att bygga upp sig själv och bli alltmer självständig, observerade hon hos barn i hela världen, och detta oavsett om de levde i en fattig eller rik miljö. Barn går igenom samma utvecklingsfaser oavsett var i världen och i vilken tid de lever. I sina observationer lade Maria Montessori bland annat märke till att:

 • Barn kan välja själva
 • Barn älskar att repetera
 • Barn har en otrolig förmåga till koncentration
 • Barn älskar ordning och meningsfull syssselsättning

Barnen i förskoleåldern 0-6 år har tre inre lärare, de mänskliga drivkrafterna, det absorberande sinnet och de känsliga perioderna. För att bäst svara till barnens behov iordningställs en miljö på förskolan som på alla sätt skall vara på barnens villkor.

Montessoripedagogiken kännetecknas på följande sätt:

 • Barn ska alltid respekteras och så även deras arbete
 • Barn har en unik förmåga till inlärning som det gäller att ta vara på
 • Barn lär med hela kroppen och måste få utvecklas på alla plan -motoriskt, emotionellt,   socialt, andligt och intellektuellt- för att bli väl fungerande människor.
 • Barn lär genom att vara aktiva, pröva sig fram och använda sina händer, det vill säga skaffa egna erfarenheter.
 • Barnen ska själva få välja arbete, utifrån det som montessoriläraren introducerat.
 • Barnens miljö ska  vara förberedd och anpassad till dem
 • Läraren har en handledande roll

Undervisningen genomsyras av ett mångsidigt engagemang för fred på jorden, vördnad för allt liv och omsorg och omtanke om vår miljö.

Källa: Montessoripedagogik i förskola och skola, Kristina Sköld Wennerström Mari Bröderman Smeds

Tillsammans med övriga montessoriförskolor i Alingsås har vi tagit fram en gemensam verksamhetsplan som du kan ladda ner som pdf-fil: Verksamhetsplan Montessoriförskolorna i Alingsås. Liksom de flesta andra förskolor tillämpar vi maxtaxa (obligatoriskt medlemskap i Montessoriförbundet tillkommer med 300 kr per år).