Pedagogik

AspBild5lyckans pedagogiska inriktning baseras på Maria Montessoris tankar om barnet och dess utveckling. Maria Montessori hade en stor tilltro till barns förmåga och intelligens.

Hon såg – precis som vi kan se idag – att barn har en en stark vilja att upptäcka, att pröva och att lära sig mer om sig själva och om sin omvärld. Denna inre drivkraft, att bygga upp sig själv och bli alltmer självständig, observerade hon hos barn i hela världen, och detta oavsett om de levde i en fattig eller rik miljö. Barn går igenom samma utvecklingsfaser oavsett var i världen och i vilken tid de lever. I sina observationer lade Maria Montessori bland annat märke till att:

– Barn kan välja själva
– Barn älskar att repetera
– Barn har en otrolig förmåga till koncentration
– Barn älskar ordning och meningsfull syssselsättning
Barnen i förskoleåldern 0-6 år har tre inre lärare, de mänskliga drivkrafterna, det Bild2absorberande sinnet och de känsliga perioderna. För att bäst svara till barnens behov iordningställs en miljö på förskolan som på alla sätt skall vara på barnens villkor.

Varje vecka arbetar vi med språk, matematik, kultur, historia och geografi, vilket är de områden som ingår i Montessoris pedagogik. Vårt styrdokument är läroplan för förskolan (Lpfö 18).

Varje år erbjuder vi föräldrautbildning inom monterssoripedagogik.